Allround-Sekreterarna AB
Löpande redovisningBokslut med årsredovisningSkrivbyrå, digitala utskrifterÖversättning
Gessie Byaväg 15  235 93 Vellinge   Telnr: 040-18 55 35
Välkommen!

Vi är redovisningsbyrån redo att fylla Dina behov!
Vi utför uppdragen inne på vårt kontor eller ute hos Er!
Dessutom finns tillgång till skrivbyråtjänster!

Vi startade vårt företag 1992 och har idag vårt säte i Vellinge kommun.
År 2012 hade vi varit verksamma i 20 år och ser med stor tillförsikt
fram mot nya framgångsrika år tillsammans med våra kunder!Vi finns som en extra
resurs för Er när tid
och egen personal inte
räcker till.